Zmiana podejścia organów podatkowych może oznaczać obciążenie dodatkowymi obowiązkami podmiotów korzystających z zagranicznych pośredników. Wskazuje na to niedawna interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Zasadą jest, że zagraniczne podmioty, uzyskujące w Polsce określone dochody, podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Obowiązek jego obliczenia, pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego mają płatnicy dokonujący wpłat na rzecz nierezydentów. Chodzi m.in. o świadczone przez podmioty zagraniczne usługi doradcze, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, badania rynku oraz świadczenia o podobnym charakterze.
Przy określaniu obowiązku poboru podatku największe wątpliwości budzi zwrot „świadczenia o podobnym charakterze”.
Przyjmuje się, że opodatkowane w Polsce usługi podmiotów zagranicznych to usługi wprost wskazane w przepisie jako opodatkowane oraz świadczenia podobne, czyli posiadające cechy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych, ale posiadające również elementy charakterystyczne dla innych świadczeń.

Bez podatku u źródła

Jeszcze niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzał, że usługi pośrednictwa w zakupach lub sprzedaży nie są objęte podatkiem u źródła. Nie zostały bowiem wskazane jako podlegające opodatkowaniu, nie można ich również zaliczyć do świadczeń o charakterze podobnym do usług: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń.
Takie stanowisko wynikało z interpretacji indywidualnych z 28 marca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.103.2019.1.KS), z 14 stycznia 2019 r. (sygn. akt 0111-KDIB2-3.4010. 369.2018.2.MK), a nawet z wydanej niedawno interpretacji z 9 sierpnia 2018 r. (sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010. 206.2018.3.AJ).

A jednak podobne

Pojawiła się jednak interpretacja przeciwna. 2 sierpnia 2019 r. dyrektor KIS uznał, że usługi pośrednictwa w zakupach są świadczeniami o podobnym charakterze do usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli oraz badania rynku, a tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.186.2019.2.JF).
Stwierdził, że w ramach usługi pośrednictwa ma miejsce całość procesu zakupowego – od wyboru grup asortymentu i poszczególnych produktów, poprzez badanie oczekiwań klientów, zapewnienie efektywności dostaw oraz zapewnienie optymalizacji ilościowej i cenowej dostaw oraz logistykę dostaw, informowanie o opóźnieniach w dostawach jak i zgodności towarów z zawartymi umowami, po sporządzanie planu ułożenia produktów na półkach w sklepach, oraz do przeprowadzenia weryfikacji dostawców, a także usługi negocjowania cen z dostawcami.
Biorąc pod uwagę całokształt obowiązków pośrednika, dyrektor KIS uznał więc, że nabywana usługa jest podobna do „usług doradczych”, posiada również cechy „usług zarządzania i kontroli”, „usług reklamowych” oraz „badania rynku”. Z tego powodu podlega więc – zdaniem organu – opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Skutki dla płatników

Jeżeli oznacza to zmianę stanowiska organów podatkowych w zakresie opodatkowania u źródła usług pośrednictwa, to płatnicy będą zobowiązani do pobierania podatku u źródła oraz wypełnienia pozostałych obowiązków związanych z poborem podatku.
Jeżeli płatnik uzyska certyfikat rezydencji, to taka wypłata będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak preferencja ta może dotyczyć tylko przypadków, gdy umowa międzynarodowa została zawarta z państwem rezydencji kontrahenta, a płatnik posiada certyfikat rezydencji.