Jeżeli przepisy nie zostaną poprawione, to nie każdą zapłatę za media bądź abonament komórkowy będzie można odliczyć od przychodu.
Ten sam problem będzie dotyczyć wpłat na rachunek depozytowy prowadzony przez notariusza.
Taki może być skutek wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać już od września br. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018). W nowych przepisach nie uwzględniono bowiem tego, jak zaawansowane są obecnie rozliczenia bankowe.