Nie można odliczyć od przychodu wydatków reklamowych potwierdzonych fakturą wystawioną niezgodnie z polskimi przepisami – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o kobietę, która założyła sklep internetowy i chcąc zwiększyć jego rozpoznawalność wśród potencjalnych klientów, wykupiła reklamy na jednym z popularnych portali społecznościowych. Co miesiąc płaci z tego tytułu około 500 zł.
Portal wystawia automatycznie faktury, zgodne z przepisami kraju swojej siedziby (Irlandia), ale niezgodne z wymogami określonymi w art. 106e polskiej ustawy o VAT. Faktury nie zawierają bowiem daty ich wystawienia. Podana jest jedynie data i metoda płatności oraz jej kwota.
Kobieta nie ma żadnej możliwości nakłonienia portalu do wystawiania faktur zgodnych z polskimi przepisami. Nie zmieni on dla jednego polskiego klienta swojej polityki fakturowania.
Sądziła jednak, że nie powinna z tego powodu tracić prawa do zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych. Tłumaczyła, że są one biznesowo racjonalne, bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i odpowiednio udokumentowane.
Zwracała też uwagę, że choć na fakturach wystawianych przez portal brak jest daty ich wystawienia, to z informacji zamieszczonych na jego stronie internetowej wynika, iż jest ona równoznaczna z datą zapłaty.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że tak udokumentowane wydatki nie mogą być kosztem uzyskania przychodu. Zwrócił uwagę na to, że podatniczka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i w związku z tym musi przestrzegać warunków określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.).
Zgodnie z par. 12 par. 3 tego rozporządzenia podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, czyli: wystawiane zgodnie z odrębnymi przepisami faktury, faktury VAT-RR, rachunki oraz dokumenty celne.
Z rozporządzenia wynika też, że takimi odrębnymi przepisami jest ustawa o VAT, a nie jakiekolwiek zagraniczne przepisy – podkreślił dyrektor KIS. Uznał więc, że skoro faktury wystawiane przez portal nie zawierają daty ich wystawienia, to nie spełniają wymogów polskiej ustawy o VAT. W konsekwencji podatniczka nie zaliczy na ich podstawie wydatku do kosztów podatkowych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 czerwca 2019 r., sygn. akt 0113-KDIPT2-1.4011.226.2019.2.KU