Jeśli w wyniku działań pośrednika finansowego nie dochodzi do zawarcia umowy między pożyczkodawcą i inwestorem chętnym do zakupu wierzytelności z tytułu pożyczki, to nie jest to usługa pośrednictwa finansowego – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o spółkę, która oferuje pożyczki konsumentom, a nie wyklucza rozszerzenia oferty również o pożyczki dla przedsiębiorców. Spółka zamierzała nawiązać współpracę z łotewskim operatorem, który prowadzi internetową platformę pozwalającą inwestorom na zakup wierzytelności.
Po nawiązaniu przez spółkę współpracy z operatorem, na jego platformie byłyby oferowane także wierzytelności spółki z tytułu udzielonych pożyczek. Jeśli znalazłby się chętny, gotów zainwestować w te wierzytelności, to umowy cesji wierzytelności nie podpisywałaby z nim spółka, tylko operator. Spółkę natomiast łączyłaby z operatorem odrębna umowa cesji.
Reklama
Spółka uważała, że czynności świadczone przez operatora na jej rzecz będą usługami pośrednictwa finansowego w zakresie długów i przez to będą zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że współpracy spółki z operatorem nie można uznać za pośrednictwo, bo czynności operatora nie mają na celu zawarcia umowy pomiędzy spółką a inwestorem. Nie dochodzi bowiem do podpisania umowy między spółką a inwestorami. Dyrektor KIS stwierdził więc, że spółka musi rozpoznać import usług, który będzie opodatkowany według 23 proc. stawki VAT.
Ze stanowiskiem organu zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Monika Barszcz wyjaśniła, że usługa pośrednictwa finansowego polega na kojarzeniu kontrahentów. Jej efektem jest zawarcie kontraktu między nimi. W tej sprawie natomiast sytuacja wygląda inaczej - zarówno spółka, jak i inwestorzy podpisują umowy cesji wierzytelności z łotewskim operatorem, a nie ze sobą. W związku z tym nie można mówić o usłudze pośrednictwa finansowego w zakresie długów, a tym samym zwolnieniu ich z VAT. Wyroki są nieprawomocne.

orzecznictwo

Wyroki WSA w Warszawie z 27 czerwca 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2702-3/18 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia