Sprawozdania skonsolidowane podmiotów giełdowych za 2020 r. będą sporządzanie w nowym formacie – przypomina w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.
Od przyszłego roku wszystkie skonsolidowane raporty spółek notowanych na rynkach publicznych Unii będą tworzone w języku raportowania finansowego iXBRL (język oparty na XML, w którym wszystkie informacje sprawozdania finansowego są ustrukturyzowane przez oznaczenie tagami, np. amortyzacja, należności, polityki rachunkowości, informacje w notach do sprawozdania finansowego itp.).
– Można je odczytać za pomocą standardowych przeglądarek internetowych bez użycia dodatkowych narzędzi – tłumaczy Krzysztof Burnos, prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów Burnos Audit.
Dziś jest z tym problem w przypadku sprawozdań finansowych, które muszą być sporządzane w strukturze logicznej XML opracowanej przez resort finansów (nie dotyczy to raportów sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości). Dokumenty te po otwarciu są nieczytelne. Nie dość, że większość informacji jest nieotagowana, to ma formę plików graficznych (pdf). Brakuje uniwersalnego narzędzia, które pozwoliłoby je odczytać. Ma ono zostać udostępnione do końca października.
Krzysztof Burnos tłumaczy, że sprawozdania w XBRL będą łatwiejsze do analizy. Każda informacja jest bowiem otagowana, co ułatwia przetwarzanie.
– Uprości to porównanie sytuacji finansowych względem spółek giełdowych z innych krajów, nie tylko europejskich. W tym formacie przygotowuje się sprawozdania spółek giełdowych w USA, Chinach, Japonii, Chile, Argentynie, Meksyku, Holandii, Belgii, Danii, Francji, częściowo w Niemczech, Irlandii, we Włoszech i Wielkiej Brytanii.
Pozostałe raporty spółek giełdowych mają być sporządzane w formacie XHTML (czyli bez tagów jak w przypadku XBRL). Również je będzie można odczytać za pomocą przeglądarek.