Wydatki na zakup towarów handlowych przekazanych z firmy męża do biznesu żony są dla niej podatkowym kosztem – wynika z wykładni dyrektora KIS.
Chodziło o męża i żonę, którzy samodzielnie, każdy z osobna, prowadzili działalność gospodarczą. Początkowo mąż handlował karmą i akcesoriami dla zwierząt oraz filtrami do wody i powietrza. Potem jednak, po odwieszeniu działalności gospodarczej przez żonę i zaktualizowaniu przez nią wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ich plany biznesowe się zmieniły. Mąż miał pozostać przy sprzedaży filtrów, a żona zacząć prowadzić sklep z artykułami dla zwierząt.
Problem powstał z zapasem towarów, który mąż zdążył już wcześniej kupić, a miał teraz przekazać żonie. Odliczył już z tego tytułu VAT, a kwotę netto ujął w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR).
Małżonkowie uważali, że przekazanie towarów żonie nie będzie niosło za sobą żadnych podatkowych konsekwencji. Podkreślali, że łączy ich wspólność majątkowa i że w związku z tym oboje są współwłaścicielami tych towarów. Sądzili więc, że koszty z tytułu nabycia towarów mógł rozliczyć mąż (w ramach swojej firmy), a przychód z ich sprzedaży wykaże żona (w ramach swojej działalności).
Nie zgodził się na to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że skoro towary handlowe – po przesunięcie majątku wspólnego między małżonkami – będą służyły osiąganiu przychodów przez firmę żony, to również ona powinna wpisać ich wartość w swojej PKPiR.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 czerwca 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.79.2019.3.AGR