statystyki

Jaki CIT i VAT od otrzymanej kary umownej

autor: Marcin Szymankiewicz30.06.2019, 13:00
Regulujący kwestię przychodów art. 12 ustawy o CIT nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów.

Regulujący kwestię przychodów art. 12 ustawy o CIT nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów.źródło: ShutterStock

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) zawarła z firmą X (podatnik VAT czynny) umowę o świadczenie robót budowlanych (ułożenie kostki brukowej na parkingu firmowym). Zgodnie z umową roboty powinny być wykonane do 10 czerwca 2019 r. W przypadku przekroczenia terminu spółce Y przysługuje kara umowna w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. Roboty zostały faktycznie zakończone 14 czerwca 2019 r., a wykonawca wypłacił 24 czerwca 2019 r. spółce Y przysługującą jej karę umowną w wysokości 400 zł (100 zł x 4 dni). Spółka Y rozlicza VAT i zaliczki na CIT za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym spółki Y jest rok kalendarzowy. Właściwą dla niej stawką CIT jest 19 proc. Jak spółka powinna rozliczyć otrzymanie kary umownej w CIT i VAT?

CIT – Przychody

Regulujący kwestię przychodów art. 12 ustawy o CIT nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 4 ustawy o CIT). Przychodami, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14 ustawy o CIT, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

Za przychody:

  • związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej (osiągnięte w roku podatkowym)
  • uzyskane z zysków kapitałowych (z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT)

– uważa się również należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). Objęte art. 12 ust. 3 ustawy o CIT przychody muszą być zatem następstwem prowadzonej działalności gospodarczej, stąd też między przychodem a działalnością gospodarczą musi istnieć związek skutkujący powstaniem przychodu. Określenie „związane z działalnością gospodarczą” pojmuje się dość szeroko, uznając tym samym, że przychodami z tego źródła są nie tylko przychody będące bezpośrednim wynikiem tej działalności, ale także z każdej innej działalności z nią związanej. Przychody należne to zaś wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” wynika z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia (por. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w z 21 lutego 2014 r., nr ILPB3/423-565/13-2/KS).


Pozostało jeszcze 63% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane