Ponad 100 mld zł wyniosły zaległości podatników wobec skarbówki na koniec 2018 r. Za to ubiegłoroczne dochody z podatków przerosły oczekiwania.
To główne wnioski z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z 30 kwietnia 2019 r. (nr KBF.410.001.08.2019).
W ubiegłym roku wpływy z podatków były wyższe o 5,3 proc. (czyli o 17,7 mld zł) od prognozy. NIK wskazał jednak, że nadal problemem są zaległości podatkowe. Mimo że tempo ich przyrostu spadło, to nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Na koniec 2018 r. podatnicy zalegali fiskusowi na 101,1 mld zł.