Senatorowie bez poprawek przyjęli przepisy, na podstawie których wprowadzona zostanie biała lista podatników VAT. Zastąpi ona dotychczasowe wykazy udostępniane przez Ministerstwo Finansów. Teraz ustawa nowelizująca trafi do podpisu prezydenta.
Co do zasady zmiany mają wejść w życie 1 września 2019 r. Tego dnia resort udostępni nowy wykaz (biała listę), w której mają się pojawić informacje o kontach bankowych podatników VAT.
Jest to o tyle istotne, że przedsiębiorca, który zapłaci ponad 15 tys. zł na niezgłoszony do wykazu rachunek, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Oprócz tego solidarnie odpowie ze sprzedawcą za VAT. W tym zakresie jednak przepisy, jako niekorzystne dla podatników, będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r.
Nowelizacja przewiduje też różne możliwości uwalniania się przedsiębiorcy od odpowiedzialności, np. przez zgłoszenie fiskusowi niezarejestrowanego konta, na które przelana zostanie zapłata.
Senatorowie przyjęli też nowelizację ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Zakłada ona obniżenie o 15 proc. podatku od niektórych kopalin (miedź i srebro).
Etap legislacyjny
Nowelizacje z 12 kwietnia 2019 r. ustaw o:
VAT oraz niektórych innych ustaw,
▪ podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Obie czekają na podpis prezydenta