Opłaty rejestracyjne, które płacą prelegenci konferencji organizowanej przez organizację dobroczynną, są opodatkowane – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Pytanie zadała brytyjska organizacja charytatywna. Organizuje ona coroczne, kilkudniowe konferencje, na których omawiane są bieżące zagadnienia społeczne oraz problemy międzynarodowe. Prelengentami są zarówno jej członkowie, jak i osoby trzecie. Wszyscy muszą płacić opłatę rejestracyjną, która nie obejmuje kosztów zakwaterowania, podróży itp.
Organizacja uważała, że opłaty, które ponoszą uczestnicy spotkań, są wolne od podatku towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 31b ustawy o VAT. Przepis ten przyznaje preferencję m.in. organizacjom filantropijnym, politycznym i obywatelskim, które świadczą usługi w zakresie interesu zbiorowego swoich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych. Organizacja twierdziła, że spełnia warunki zwolnienia, skoro wnioski z konferencji posłużą wszystkim jej członkom, a samo spotkanie jest organizowane z płaconych przez nich składek.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę, że konferencja nie będzie finansowana ze składek, a opłat rejestracyjnych. Nie posłuży też zbiorowemu interesowi członków organizacji, skoro nawet oni będą zmuszeni do ponoszenia opłat. To zaś oznacza, że należy je powiększyć o 23 proc. VAT.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.52.2019.2.WH