Ministerstwo Finansów uruchomi portal umożliwiający osobom prawnym sygnowanie rocznych rozliczeń bezpłatnym profilem zaufanym.
Wprowadzenie takiego udogodnienia zapowiedział wiceminister finansów Filip Świtała w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 30645).
Dziś nie ma możliwości podpisania CIT-8 bezpłatnym podpisem elektronicznym. Nie pozwalają na to udostępnione przez resort finansów internetowe narzędzia do wypełniania i wysyłania deklaracji za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Dodatkowo, od 2019 r. mali podatnicy (zatrudniający do 5 osób) nie mogą już przesyłać CIT-8 w formie papierowej. Zamiana ta utrudniła organizacjom pozarządowym roczne rozliczenia z fiskusem. Ministerstwo Finansów zdaje sobie z tego sprawę, dlatego przesunęło termin składania rocznych deklaracji niektórym podatnikom, m.in. tym, którzy osiągają dochody zwolnione z CIT, nie zatrudniają pracowników, a ich rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r. (rozporządzenie opublikowane w Dz.U. z 2019 r. poz. 549).
Posłowie zwrócili uwagę, że dla organizacji pozarządowych dużym obciążeniem jest zakup płatnego podpisu elektronicznego (od 300 do nawet 700 zł). Zapytali MF, czy rozważa udostępnienie bezpłatnego profilu zaufanego do podpisu CIT-8.
Wiceminister Filip Świtała wyjaśnił, że w systemie e-Deklaracje nie ma technicznej możliwości wprowadzenia opcji użycia profilu zaufanego. Resort wobec tego planuje przeniesienie narzędzi do wypełniania i wysyłania deklaracji do nowego portalu, w którym będzie to możliwe. Obecnie trwają analizy dotyczące możliwości wdrożenia takiej platformy.
Przedstawiciel MF zwrócił uwagę, że istnieje inna możliwość przesłania deklaracji bez ponoszenia kosztów zakupu podpisu elektronicznego. Wystarczy zlecić to pełnomocnikowi, który go posiada. Może być ono złożone też w formie elektronicznej (w tym przypadku adresatem jest szef Krajowej Administracji Skarbowej).Ustanowienie pełnomocnictwa jest zwolnione z opłaty skarbowej (wynika to z załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
Odpowiedź wiceministra finansów Filipa Świtały z 19 kwietnia 2019 r. na interpelację poselską nr 30645.