W 2018 r. urzędy skarbowe przeprowadziły mniej kontroli niż rok wcześniej. Częściej wykrywano nieprawidłowości, jednak odzyskana do budżetu kwota była o 600 mln zł niższa.
Taki obraz wyłania się z danych zebranych we wszystkich urzędach skarbowych z całej Polski i przekazanych DGP przez biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej.
Część danych z raportu posłużyła do oceny poszczególnych jednostek w tegorocznym XV Rankingu urzędów skarbowych opracowanym przez naszą redakcję. Szczegółowe wyniki klasyfikacji publikowaliśmy w specjalnym dodatku, który ukazał się 26 kwietnia br. (DGP nr 82/2019). Dziś pokazujemy efekty ubiegłorocznych działań kontrolnych urzędów podległych poszczególnym izbom administracji skarbowej.