Zdaniem Krajowej Rady Doradców Podatkowych przepisy ordynacji dotyczące raportowania schematów podatkowych są w wielu miejscach tak niejasne, że bez ich nowelizacji się nie obejdzie.
Rada pozytywnie oceniła zarówno wydanie przez Ministerstwo Finansów objaśnień dotyczących schematów podatkowych (z 31 stycznia br.), jak i dwukrotne przeprowadzenie wcześniej konsultacji publicznych. Uważa jednak, że nawet najbardziej szczegółowe i precyzyjne wyjaśnienia nie zastąpią dobrej, gruntownie przemyślanej legislacji. A w tym wypadku wyraźnie jej zabrakło – uważa KRDP.
Rada zwraca uwagę na to, że urzędowe objaśnienia w wielu miejscach zastępują ustawę, co jest nie do pogodzenia z konstytucją, a w szczególności zasadą zaufania do państwa i pewności prawa.
– Nie można zniwelować poziomu skomplikowania i niejasności przepisów poprzez wydanie objaśnień – stwierdza rada.
Dodaje, że w objaśnieniach brakuje też jednoznacznego stanowiska MF w wielu istotnych kwestiach praktycznych. Jako przykład podaje wątpliwości, które ogólne cechy rozpoznawcze uzgodnienia można uznać za schemat podatkowy. Jedną z takich ogólnych cech są – w świetle art. 86a par. 1 pkt 6 lit. f) ordynacji podatkowej – „zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania”.
KRDP zwraca uwagę, że pojęcie „zmiany zasad opodatkowania” nie występuje w dyrektywie Rady UE 2018/822 z 25 maja 2018 r.
Wątpliwości interpretacyjne budzą również – według KRDP – „inne szczególne cechy rozpoznawcze” wymienione w ordynacji.
Ponadto – zdaniem samorządu doradców – ciągle niezrozumiała jest, mimo ministerialnych objaśnień, definicja wdrażania schematu podatkowego (art. 86a par. 1 pkt 17 ordynacji). W zamierzeniu ustawodawcy wdrażanie miało być rolą promotora (m.in. doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów), ale – jak zauważa rada – w przepisie są opisane również czynności, za które odpowiada korzystający (m.in. podatnik) lub wspomagający (np. księgowy).
Zdaniem samorządu doradców nowelizacja przepisów o raportowania schematów podatkowych jest konieczna, żeby nie tylko zapewnić większą przejrzystość, prostotę i przyjazność nowych przepisów, ale też żeby usunąć liczne wątpliwości, a także sprzeczności z dyrektywą.
Stanowisko KRDP z 29 marca 2019 r. w sprawie Objaśnień podatkowych z 31 stycznia 2019 r.