Drobna działalność, niepodlegająca wpisowi w CEIDG, nie wyklucza obowiązku rejestrowania sprzedaży w kasie fiskalnej – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji.
Dotyczyła ona emeryta, który chciał sporadycznie świadczyć usługi mechanika samochodowego. Wyjaśnił, że spełni kryteria działalności nierejestrowanej, o której mowa w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.). Jedno z tych kryteriów dotyczy limitu przychodów należnych z tej działalności – w 2019 r. nie mógł on przekraczać miesięcznie 1125 zł (50 proc. minimalnego wynagrodzenia).
Emeryt sądził, że przy takiej działalności nie będzie musiał posiadać kasy fiskalnej.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że drobny przedsiębiorca będzie podatnikiem VAT, skoro ma zamiar wykonywać konkretne czynności za wynagrodzeniem, nawet jeżeli byłaby to działalność „po kosztach”. Wyjaśnił też, że definicja działalności gospodarczej określona w ustawie o VAT (art. 15 ust. 2) ma swoje źródło w unijnej dyrektywie i powinna być rozpatrywana niezależnie od innych przepisów krajowych, w tym ustawy – Prawo przedsiębiorców.
Dyrektor KIS wskazał też, że podatnik VAT świadczący odpłatne usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej musi ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej. Co prawda przysługują zwolnienia przedmiotowe (ze względu na rodzaj działalności) i podmiotowe (ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu 20 tys. zł), ale zwolnień tych nie stosuje się m.in. do usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania.
Usługi ten są wyłączone z jakichkolwiek zwolnień z obowiązku posiadania kasy. Podatnik rozpoczynający ich wykonywanie jest zatem zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży – podkreślił dyrektor KIS.
Wyjaśnił, że w praktyce kasa rejestrująca powinna zostać zainstalowana, zanim jeszcze podatnik wykonana pierwszą usługę naprawy samochodu. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 kwietnia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.58.2019.2.JM