Do końca maja osoby obsługujące kasy rejestrujące muszą podpisać stosowne oświadczenie. Do końca lipca oznaczenia literowe na klawiaturze muszą być przyporządkowane do stawek VAT już według nowych wymogów.
Obowiązki te nakłada rozporządzenie z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816). Wynika z niego, że wszyscy kasjerzy i kasjerki muszą oświadczyć, że podatnik (przedsiębiorca) zapoznał ich z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad.
Czas na podpisanie takiego oświadczenia jest do końca maja 2019 r., a w przypadku osób przyjmowanych do pracy po 31 maja br. – przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej. Wzór informacji zawierający także treść oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.
Niezależnie od tego podatnicy muszą też dostosować kasy do nowych wymogów dotyczących przyporządkowania oznaczeń literowych na klawiaturze kasy do stawek VAT. Mają na to czas do końca lipca br.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem literze:
  • A – jest przypisana stawka 22 proc. albo 23 proc.,
  • B – 7 proc. albo 8 proc.,
  • C – 5 proc.,
  • D – 0 proc.,
  • E – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • F i G – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0 proc. (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej (gdzie podstawą jest marża – usługi turystyczne, sprzedaż towarów używanych, dzieł sztuki).
Dotychczasowe rozporządzenie wymagało jedynie, aby litera „A” była przyporządkowana stawce podstawowej, a literom od „B” do „G” odpowiadały pozostałe stawki. Dopuszczało więc w tym zakresie pewną dowolność.
Rozporządzenie wprowadziło też nowe zasady zmiany podmiotu serwisującego kasę. Zgodnie z nowymi przepisami o zmianie należy poinformować serwis główny w ciągu pięciu dni. Nie trzeba jednak prosić o zgodę. Dotychczas było to wymagane, przy czym podmiot prowadzący serwis główny nie mógł odmówić zgody, jeżeli warunki cenowe i miejsce świadczenia były dla podatnika korzystniejsze.
Resort postanowił zmienić te zasady, ponieważ docierały do niego sygnały o pobieraniu wysokich opłat za rozpatrzenie składanych przez podatników wniosków. Dotychczasowe zasady występowania o zgodę będą stosowane tylko do końca czerwca br.
W nowym rozporządzeniu nie znalazła się planowana wcześniej kontrowersyjna zmiana, która zakładała, że paragon będzie wystawiany jeszcze przed otrzymaniem zapłaty.