Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce nie zapłaci podatku od pieniędzy ze sprzedaży mieszkań, za które kupi wychowankom nowe – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Chodziło o możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT. Przepis mówi wprost, że dochody organizacji pożytku publicznego przeznaczone na działalność statutową są wolne od podatku dochodowego.
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest taką organizacją. Niesie pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, zakładając wioski, w których podopieczni mieszkają z opiekunami. Stowarzyszenie zamierzało uruchomić program wspierający dzieci w usamodzielnianiu. W tym celu chciało pozyskiwać mieszkania od darczyńców i osób, które zdecydują się przekazać nieruchomość po swojej śmierci. Mieszkania w dobrym stanie technicznym miały być przekazane podopiecznym opuszczającym wioskę. Lokale wymagające generalnego remontu (na który organizacja nie mogła sobie pozwolić) miały być sprzedawane, a pozyskane w ten sposób pieniądze miały być przeznaczane na cele statutowe, w tym na zakup nowych mieszkań dla pełnoletnich podopiecznych.
Organizacja była przekonana, że w obu przypadkach wolno jej będzie skorzystać ze zwolnienia w CIT.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że podatku nie będzie tylko wtedy, gdy mieszkania będą przekazywane podopiecznym. – Co innego, gdy nieruchomości będą najpierw spieniężane, a dopiero potem dochód będzie przeznaczany na cele statutowe – stwierdził w interpretacji. Argumentował, że cele statutowe muszą być realizowane bezpośrednio.
Stowarzyszenie wygrało w sądach administracyjnych. Zarówno WSA w Warszawie, jak i NSA uznały, że wygenerowanie dochodu wskutek spieniężenia mieszkań nie przekreśla możliwości skorzystania ze zwolnienia. Sędzia Krzysztof Winiarski stwierdził, że kuriozalne byłoby różnicowanie obu tych sytuacji.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 20 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 770/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/ orzeczenia