Resort finansów likwiduje po naszej publikacji lukę, dzięki której podatnicy mogli odzyskiwać daninę od nieruchomości komercyjnych bez weryfikacji przez urząd skarbowy.
Tak wynika z najnowszej wersji projektu zmian do rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie CIT. Nowelizacja czeka tylko na podpis ministra finansów.
Lukę opisaliśmy obszernie w artykule „Pieniądze z podatku minimalnego mogą przeciec fiskusowi przez palce” (DGP nr 24/2019). Chodzi o podatek, który płacą właściciele wynajmowanych budynków firmowych od przychodu z ich wynajmu. Regulują go według stawki 0,035 proc. od nadwyżki wartości początkowej nieruchomości powyżej 10 mln zł.
Zasadniczo podatek ten odlicza się od zaliczek na PIT lub CIT lub od całorocznego podatku dochodowego.
Z przepisów wynika, że przedsiębiorca może odzyskać wpłaconą daninę, nawet jeśli nie miał jej od czego odliczyć (np. zanotował stratę i nie wpłacał zaliczek w trakcie roku). W takim wypadku urząd skarbowy musi jednak zweryfikować prawidłowość rozliczeń przedsiębiorcy.
Co innego jednak wynika z dotychczasowego formularza CIT-8. Podatnik notujący stratę, który opłacał w trakcie roku podatek minimalny, wpisuje do pozycji 214 (dotyczącej nadpłaty) kwotę daniny od wynajmowanych budynków. Wykazuje ją więc jako nadpłatę, którą urząd skarbowy powinien zwrócić w ciągu trzech miesięcy od złożenia deklaracji, bez dodatkowej weryfikacji (art. 77 par. 1 pkt 5 ordynacji podatkowej).
Luka powstała na skutek nie tyle wadliwych przepisów, co konstrukcji formularza CIT-8.
MF postanowił więc wprowadzić zmiany w nowej wersji CIT-8.
– Zmieniona została poz. 210, w której zamiast jak dotychczas sumy zaliczek wpłaconych przez podatnika, trzeba będzie wykazać różnicę między należnym podatkiem minimalnym a należnym CIT (który dla firmy ze stratą wyniesie zero) – tłumaczy Wojciech Jasiński, ekspert podatkowy w ATA Finance.
Drugą nowość wprowadzono do pozycji dotyczącej nadpłaty. – Dotychczas od sumy wpłat podatku minimalnego i dochodowego odejmowano należny CIT i to właśnie rodziło problem u podatników notujących stratę. Zgodnie z nową wersją formularza, od sumy wpłaconych podatków trzeba będzie odjąć nie tylko należny CIT, ale też kwotę ze wspomnianej pozycji 210, czyli kwotę wpłaconego podatku minimalnego – wyjaśnia Wojciech Jasiński.
W efekcie więc nadpłata wyniesie 0 zł, a podatnik ze stratą będzie musiał wystąpić o zwrot wpłaconej daniny minimalnej w trybie określonym w ustawach o PIT i CIT. To oznacza poddanie się dodatkowej weryfikacji.
Biuro prasowe Ministerstwa Finansów potwierdza, że nowa wersja formularzy CIT wyeliminuje dotychczasowe wątpliwości.
– Ewentualny zwrot daniny „od budynków”, która nie została odliczona od podatku obliczonego na podstawie art. 19 ustawy o CIT, może mieć miejsce wyłącznie na wniosek podatnika. Podstawą dla takiego zwrotu jest art. 24b ust. 15 ustawy o CIT – podkreślił resort w odpowiedzi na pytanie DGP. Rozporządzenie wprowadzające nową wersję deklaracji CIT-8 powinno zostać ogłoszone w najbliższych dniach.
Można użyć starych wzorów
W tym roku podatnicy CIT mogą jeszcze złożyć deklaracje CIT-8 zgodnie z dotychczasowym wzorem formularza. Mimo że w Dzienniku Ustaw ukażą się przepisy wprowadzające zmieniony wzór deklaracji, to w rozliczeniu za 2018 r. nadal będzie można korzystać z dotychczasowego formularza.
Ministerstwo Finansów zmodyfikowało projekt rozporządzenia, który wprowadzi nowy formularz CIT-8. Wcześniejsza jego wersja tego nie przewidywała, co mogłoby oznaczać kłopoty dla podatników, którzy nie rozliczyli jeszcze podatku za ubiegły rok. Pisaliśmy o tym w artykule „Jest zamieszanie z CIT-8” (DGP nr 52/2019).
Etap legislacyjny
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie CIT – przed publikacją w Dzienniku Ustaw