Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., ale dotyczące transakcji lub innych zdarzeń zrealizowanych rok wcześniej, powinny być ujmowane w księgach podatkowych na zasadach obowiązujących w 2018 r. – poinformowało wczoraj Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Tym samym wyjaśniło, że przepisy obowiązujące od początku br. dotyczą tylko transakcji lub innych zdarzeń, które zostaną zrealizowane w 2019 r.
Chodzi o skutki nowelizacji ustaw o PIT i CIT i ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Wprowadziła ona rewolucyjne zmiany w przepisach o dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym także w zakresie korekt cen transferowych. W przepisach określono, że takie korekty powinny być odpowiednio przychodem lub kosztem podatnika i należy je ujmować w roku, którego dotyczą, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 11e ustawy o CIT i art. 23q ustawy o PIT.
Z obu przepisów wynika m.in. obowiązek: ustalenia cen rynkowych w transakcji, wykazania, że za dokonaniem korekty przemawia zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na warunki transakcji, posiadania w momencie korekty oświadczenia kontrahenta, że dokonał on jej po swojej stronie.
Wcześniej reguły nie były jasne i fiskus wydawał interpretacje, z których wynikało, że korekty mogą dotyczyć tylko lat, gdy wystawiono dokumenty korygujące.