Podatnicy, którzy nie rozliczyli jeszcze podatku dochodowego od osób prawnych, mogą mieć problem. Gdy zostanie opublikowany nowy formularz deklaracji, będą musieli w mig dostosować swoje systemy księgowe do zmian.
Na złożenie rozliczenia zostały natomiast niespełna dwa tygodnie. Do tej pory nie została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, która ma wprowadzić nowe wzory deklaracji dla podatników CIT. Wprawdzie na początku marca widniała już ona w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie, ale nagle została wycofana.
Problem nie dotyczy księgowych, którzy rozliczyli już ubiegły rok. Wprawdzie nowe druki mają być stosowane do przychodów (dochodów, strat) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., ale nie będzie to dotyczyć deklaracji złożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.
Z projektu rozporządzenia wynika, że wejdzie ono w życie z dnia na dzień, tj. następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Może się więc zdarzyć, że księgowy, który przygotuje teraz deklarację CIT-8 na starym druku formularza, nie będzie mógł go kolejnego dnia wysłać, bo w tym czasie akurat zostanie opublikowany nowy wzór. Do tej zmiany – jak twierdzą eksperci – trzeba będzie dostosować systemy księgowe.
Przemysław Grzanka, doradca podatkowy w PwC przypomina, że dziś podatnicy CIT mogą składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast cyfrowa forma tych zeznań – jak wskazuje ekspert – jest określana w formie XML przez resort finansów. MF udostępnia te struktury jedynie dla aktualnych formularzy. Natomiast dla nowych, czekających na publikację, dostępne są one jedynie w roboczej wersji. W każdej chwili mogą się zmienić.
– W praktyce może to spowodować problemy nie tylko dla podatników, ale też dla dostawców systemów finansowo-księgowych. Muszą być oni gotowi na zmianę, ale nie znają ostatecznych wymagań – wskazuje Przemysław Grzanka.
Zdaniem eksperta resort finansów powinien jak najszybciej poinformować, kiedy zostaną opublikowane nowe wzory deklaracji CIT oraz kiedy zostaną ukończone prace nad strukturami XML dla tych deklaracji.
Ministerstwo Finansów zapewnia, że lada dzień przepisy zostaną opublikowane.
Etap legislacyjny
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie CIT – przed publikacją w Dzienniku Ustaw