Ponad 100 kontroli cen transferowych po trzech kwartałach 2018 r. zakończyło się doszacowaniem dochodu do opodatkowania na łączną kwotę przekraczającą miliard złotych.
Dane za ostatni kwartał są jeszcze analizowane.
Jednocześnie z informacji Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że w grudniu i styczniu podatnicy złożyli ponad 40 wniosków o APA. To dwa razy więcej niż przez 11 miesięcy zeszłego roku. Spotkań wstępnych przed złożeniem wniosku było 70, czyli cztery razy więcej niż w poprzednich latach.