Niemały kłopot mają podatnicy, którzy zasadniczo powinni sporządzić dokumentację cen transferowych za 2018 r. Nie znajdują podstawy prawnej takiego działania
Chodzi nie tylko o sporządzanie dokumentacji, ale również przesłanie urzędowi skarbowemu oświadczenia o jej sporządzeniu oraz sprawozdania CIT/TP i PIT/TP. Wszystko to należałoby zrobić właśnie teraz, w 2019 r. – w odniesieniu do transakcji ubiegłorocznych.
Jest tylko jeden problem – uchylone zostały przepisy, z których te obowiązki wynikają.