W niektórych sytuacjach podatnicy nie będą wiedzieć, czy składane przez nich zawiadomienie o wykroczeniu lub przestępstwie skarbowym jest skuteczne.
Taki, zdaniem ekspertów, może być skutek nowelizacji kodeksu karnego skarbowego przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Mają one dotyczyć m.in. czynnego żalu. Zasadniczo pozwala on automatycznie uniknąć kary, np. za niewpłacenie podatku czy niezłożenie deklaracji bądź zeznania.