Karane będzie nieprzechowywanie ksiąg rachunkowych po likwidacji firmy oraz sprzedaż alkoholu bez banderoli niezależnie od tego, czy będzie się odbywać w szarej strefie czy w legalnym hipermarkecie
Projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego zakłada też inne nowe przestępstwa, takie jak przygotowanie do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych czy posiadanie, przechowywanie bądź przewóz podrobionych banderol.
Główne założenia projektu opisaliśmy w artykule „Przestępstwa nie przedawnią się już wraz z podatkiem” (DGP nr 9/2019). Wskazaliśmy w nim na planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (autora projektu) podwyższenie kar, zmiany w zasadach przedawnienia przestępstw, ograniczenia w składaniu „czynnego żalu”.