Butelki z alkoholem powinien oznaczać znakami akcyzy importer napojów alkoholowych, a nie firma prowadząca usługowo skład podatkowy – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji.
Pytanie zadała spółka sprowadzająca napoje alkoholowe z zagranicy. Tam też najczęściej są one oznaczane polskimi znakami akcyzy (banderolami) przez producenta lub dystrybutora. Niekiedy nie jest to jednak możliwe; wówczas robi to sama spółka już na terenie naszego kraju, przed wyprowadzeniem alkoholu ze składu podatkowego.
Spółka postanowiła zmienić model działania i nawiązać współpracę ze składem podatkowym należącym do innego podmiotu. Uważała, że przyniesie jej to nie tylko biznesowe korzyści.
Po pierwsze – argumentowała – nie musiałaby trudzić się oznaczaniem alkoholu banderolami. Byłoby to bowiem obowiązkiem właściciela usługowego składu podatkowego jako ostatniego podmiotu dysponującego towarami przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Spółka powołała się tu na art. 116, art. 117 i art. 125 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym.
Po drugie – sądziła – właściciel składu przekazywałby banderole zagranicznym producentom, by nakładali je oni na importowany trunek. W związku z tym musiałby on rozliczać się ze spółką z wykorzystania banderoli, zgodnie z art. 130 ust. 3–4 i art. 132 ustawy.
Natomiast ona sama mogłaby obniżać swój podatek o kwoty stanowiące równowartość banderoli. Tu spółka powołała się na art. 126 ust. 3 pkt 1 i art. 21 ust. 7 ustawy.
Na potwierdzenie swojego stanowiska przywołała również interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 grudnia 2016 r. (nr 2461-IBPP4. 4513.328.2016.1.EK i 2461-IBPP4. 4513.329.2016.1.EK).
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przyznał, że wprawdzie spółka będzie mogła obniżyć swój podatek o równowartość banderoli, ale nie ucieknie od innych obowiązków. Z art. 116 ustawy wynika bowiem wprost, że obowiązek naniesienia znaków akcyzy ciąży w pierwszej kolejności na właścicielu wyrobu, a nie na podmiocie prowadzącym usługowy skład podatkowy – zauważył dyrektor KIS.
Skoro więc spółka importuje trunki i na żadnym etapie nie wyzbywa się prawa ich własności, to nie ucieknie od obowiązku banderolowania. Tylko ona też, a nie właściciel składu, może przekazywać banderole zagranicznym kontrahentom. Prowadzący usługowe składy podatkowe mogą jedynie oznaczać alkohol banderolami na terenie Polski – podsumował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 kwietnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.5.2019.1.JS