Jeżeli łączna wartość przenoszonych aktywów podatnika nie przekroczy kwoty 4 mln zł, to zarówno w przypadku przeniesienia składników majątku, jak i zmiany rezydencji podatkowej, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków – wyjaśnił wiceminister finansów.

„Podatek wyjścia” już obowiązuje. Przedsiębiorcy przenoszący swój biznes za granicę zapłacą podatek od tzw. niezrealizowanych zysków. W połowie listopada prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tzw. exit tax. Ministerstwo finansów w odpowiedzi na interpelację poselską przypomina o kwocie wolnej od nowego podatku.

Zgodnie z wprowadzonym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30da, stawka podatku wynosi odpowiednio 19 lub 3 proc. majątku w zależności od tego, czy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku. Takiemu opodatkowaniu podlega przeniesienie aktywów poza granicę kraju, w wyniku którego Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku. Z nowym podatkiem wiąże się też zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Polska traci prawo do opodatkowania aktywów finansowych.

Zgodnie z art.30 db ust.1 ustawy o PIT, przepisów o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 000 000 zł.

„Czy wyłączenie określone w art. 30db ust. 1 ustawy dotyczy wyłącznie przeniesienia składnika majątku, czy również zmiany rezydencji podatkowej?”- pyta posłanka Izabela Leszczyna w interpelacji do Ministerstwa Finansów. „Czy wyjazd polskiego inżyniera lub dyrektora do pracy za granicę, może rodzić po jego stronie obowiązek zapłaty podatku np. od posiadanych akcji czy tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych?”- dodaje.

Wiceminister finansów w odpowiedzi na pytanie posłanki wyjaśnia, że jeżeli łączna wartość przenoszonych aktywów podatnika nie przekroczy kwoty 4 mln zł, to zarówno w przypadku przeniesienia składników majątku, jak i zmiany rezydencji podatkowej, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków. - Tym samym, nie zachodzi obawa, że „ wyjazd polskiego inżyniera lub dyrektora do pracy za granicą, może rodzić po jego stronie obowiązek zapłaty podatku np. od posiadanych akcji czy tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych ”, jeżeli ich łączna wartość nie przekroczy 4 mln zł – pisze wiceminister Filip Świtała.

Odpowiedź wiceministra finansów Filipa Świtały z dnia 2 stycznia 2019 roku na interpelację nr 28029 w sprawie zakresu stosowania kwoty wolnej przy tzw. exit tax