Podatnicy, którzy w okresie od stycznia do maja 2019 r. powinni złożyć deklarację i zapłacić podatek od niezrealizowanych zysków, będą mieli na to czas do 7 lipca br. – wynika z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia.
Ma ono wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nowy podatek od niezrealizowanych zysków (z ang. exit tax) obowiązuje od 2019 r. Dotyczy on zarówno podatników CIT, jak i PIT, którzy przeniosą składnik majątku poza Polskę bądź zmienią swoją rezydencję podatkową. W przypadku osób fizycznych exit tax pojawi się tylko pod pewnymi warunkami, np. wartość przenoszonych aktywów musi przekroczyć 4 mln zł.
Obie ustawy nakazują, aby podatnicy złożyli deklarację i zapłacili należną daninę do 7. dnia miesiąca następującego po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy. Teoretycznie więc pierwsze deklaracje powinny trafić do urzędów skarbowych już 7 lutego br.
Problem polega na tym, że ciągle trwają prace nad nowymi wzorami formularzy podatkowych w tej sprawie. Na dodatek resort musi również opracować ich wersje elektroniczne oraz przygotować opisy systemowe, które pozwolą obsłużyć deklaracje w systemie POLTAX. Niezależnie od tego nadal trwają konsultacje publiczne w sprawie przepisów o exit tax.
Z tych powodów MF chce przedłużyć do 7 lipca br. czas na składanie deklaracji i wpłatę nowego podatku.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków – w uzgodnieniach międzyresortowych.