Od 1 stycznia można odliczać od przychodu 100 proc. składek na obowiązkowe ubezpieczenie auta. Dla dobrowolnego obowiązuje limit 150 tys. zł – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
Zmiany w rozliczaniu kosztów zakupu i użytkowania służbowych samochodów osobowych wprowadziła nowelizacja z 23 października br. (Dz.U. poz. 2159). Przede wszystkim podwyższyła ona – z 20 tys. euro (ok. 86 tys. zł) do 150 tys. zł – limit wartości auta, do wysokości którego możliwe jest odliczanie odpisów amortyzacyjnych i składek na ubezpieczenie pojazdu.

Nowe zasady

Jednocześnie zmieniły się zasady rozliczania kosztów związanych z używaniem pojazdu. Całość mogą potrącić od przychodów tylko ci przedsiębiorcy, którzy wykorzystują pojazdy wyłącznie do działalności gospodarczej i prowadzą ewidencję, taką jak dla celów odliczania 100 proc. VAT. Oznacza to, że aby odliczyć całe koszty, trzeba złożyć odpowiednią deklarację w urzędzie skarbowym potwierdzającą, że auto jest wykorzystywane tylko dla celów biznesowych oraz prowadzić rejestr podróży, tak jak do celów VAT.
Podatnicy, którzy korzystają ze służbowych aut do celów mieszanych (a więc także prywatnych), mogą ująć w kosztach podatkowych tylko 75 proc. wydatków. Chodzi np. o koszty paliwa, opłaty autostradowe i parkingowe, za myjnie, zakup i wymianę opon oraz serwis auta.

Pytanie o ubezpieczenie

Wątpliwości powstały co do składek na ubezpieczenie auta. Resort finansów wyjaśnił, że w tym przypadku nie obowiązuje 75-proc. limit. Nie są to bowiem wydatki na użytkowanie auta. MF wskazało na to, zestawiając dwa przepisy w art. 23 ust. 1 ustawy PIT: pkt 46 i 46a.
Pierwszy z nich dotyczy możliwości odliczania 20 proc. kosztów, gdy samochód jest własnością przedsiębiorcy, ale nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z tym przepisem limit dotyczy poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania oraz składek na ubezpieczenie.
Natomiast drugi przepis – o 75-proc. limicie – dotyczy tylko wydatków związanych z użytkowaniem samochodu. Nie ma w nim słowa o składkach na ubezpieczenie auta.

Korzystna wykładnia

W odpowiedzi na pytanie DGP resort wyjaśnił, że składki na ubezpieczenie samochodu stanowiącego środek trwały albo wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu najmu lub umów o podobnym charakterze są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT). Jednocześnie ministerstwo doprecyzowało, że dotyczy to tylko składek na dobrowolne ubezpieczenie AC.
Limit ten (150 tys. zł) nie odnosi się do ubezpieczenia obowiązkowego OC. Składki z tego tytułu w całości stanowią koszt uzyskania przychodu – tłumaczy resort. Dodał, że bez znaczenia jest to, iż ubezpieczenie jest związane z samochodem osobowym będącym środkiem trwałym w firmie.
Te same zasady obowiązują w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych przez osoby prawne.

Leasingodawcy

Warto pamiętać, że o ile limit 150 tys. zł amortyzacji podatkowej nie dotyczy firm leasingowych, typu rent a car i innych podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie wynajmu samochodów osobowych, to inaczej jest z ubezpieczeniem. W tym przypadku leasingodawcy i inne wymienione podmioty muszą stosować te same zasady co pozostali przedsiębiorcy.

Czytelników zachęcamy do zadawania pytań na adres: podatki2019@infor.pl

Odpowiedź MF na pytania DGP

Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, który stanowi środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, albo jest wykorzystywany na podstawie umowy leasingu najmu lub umów o podobnym charakterze, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT).

Składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC w całości stanowią koszt uzyskania przychodu (nie ma do nich zastosowania ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy). Bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż ubezpieczenie to związane jest z samochodem osobowym będącym środkiem trwałym w firmie.

Składki na dobrowolne ubezpieczenie AC stanowią koszty uzyskania przychodu do wysokości limitu określonego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy, czyli nie stosuje się limitu 75 proc. (art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT).

Te same zasady obowiązują w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych przez osoby prawne.