Spółka, która ponosi ekonomiczny ciężar organizacji konkursu, powinna też potrącać i przekazać do fiskusa zaliczki na PIT od wartości oferowanych w nim nagród. Nie ma znaczenia, że za ich zakup i przekazanie zwycięzcom będzie odpowiadać wyspecjalizowana agencja marketingowa – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o spółkę zajmującą się hurtową dystrybucją żywności, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. W celu zwiększenia sprzedaży organizowała ona różnego rodzaju konkursy i akcje promocyjne, w których oferowała zarówno nagrody rzeczowe, jak i pieniężne. Wartość wielu z nich przekraczała 2 tys. zł, a to oznaczało, że spółka powinna była potrącić od nich i przekazać do urzędu skarbowego 10-proc. zaliczkę na podatek, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT.
Spółka korzystała jednak z pomocy wyspecjalizowanej agencji marketingowej, która w zamian za wynagrodzenie zajmowała się m.in. opracowaniem zasad konkursu i regulaminu, zakupem nagród, a także ich późniejszym przekazaniem zwycięzcom.
Spółka sądziła, że w tej sytuacji płatnikiem zaliczek na podatek będzie agencja, bo z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT wynika, że taki obowiązek ciąży na podmiocie, który „dokonuje wypłat (świadczeń) lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułu nagród”.
Spółka podkreśliła dodatkowo, że nie będzie ponosiła wobec zwycięzców konkursu żadnej odpowiedzialności za wydanie nagród.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wyjaśnił, że płatnikiem PIT jest podmiot, który zleca zorganizowanie danego przedsięwzięcia i ponosi jego ekonomiczny ciężar. Żaden przepis podatkowy nie nakazuje, aby nagrody były przekazywane zwycięzcom bezpośrednio przez płatników podatku – dodał.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.414.2018.1.MKA