W styczniu 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli po raz ostatni nie zapłacić zaliczki za grudzień, tylko od razu złożyć zeznanie i rozliczyć się z podatku. Za rok będzie to już niemożliwe.
To skutek nowelizacji z 4 października 2018 r. ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2126). Uchwalając ją, Sejm skreślił zdanie czwarte w art. 44 ust. 6 ustawy o PIT. Dziś brzmi ono: „Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45”.
Zdania tego nie będzie w ustawie o PIT już od 1 stycznia 2019 r., ale skreślenie to – jak wynika z przepisów przejściowych – będzie miało zastosowanie dopiero do dochodów za 2019 r.