W styczniu 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli po raz ostatni nie zapłacić zaliczki za grudzień, tylko od razu złożyć zeznanie i rozliczyć się z podatku. Za rok będzie to już niemożliwe.
To skutek nowelizacji z 4 października 2018 r. ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2126). Uchwalając ją, Sejm skreślił zdanie czwarte w art. 44 ust. 6 ustawy o PIT. Dziś brzmi ono: „Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45”.
Zdania tego nie będzie w ustawie o PIT już od 1 stycznia 2019 r., ale skreślenie to – jak wynika z przepisów przejściowych – będzie miało zastosowanie dopiero do dochodów za 2019 r.
Reklama
W praktyce więc skreślenie w art. 44 ust. 6 ustawy o PIT zdania czwartego będzie dotyczyło zaliczki za grudzień 2019 r. (płatnej w styczniu 2020 r.) – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Tak więc w styczniu 2019 r. przedsiębiorcy wciąż jeszcze będą mogli nie wpłacać zaliczki za grudzień 2018 r. (lub odpowiednio za IV kwartał 2018 r.), jeżeli przed 21 stycznia 2019 r. (20 stycznia przypada w niedzielę) złożą zeznanie i rozliczą się z podatku za 2018 r.

Reklama
Z takiego rozwiązania chętnie korzystają przedsiębiorcy, którzy w trakcie roku weszli w drugi próg podatkowy, a w zeznaniu rocznym rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub z samotnie wychowywanym dzieckiem. Dzięki styczniowemu zeznaniu unikają konieczności zapłaty wysokiej zaliczki za grudzień (lub za ostatni kwartał poprzedniego roku), za to od razu wykorzystują przysługującą im preferencję.
Za rok takiej możliwości już nie będzie.
– Wygląda na to, że fiskus znowu skredytuje się pieniędzmi podatnika – komentuje radca prawny Anna Bryńska. Jej zdaniem skutki tej zmiany odczują zwłaszcza mali przedsiębiorcy, którzy będą kredytować państwo na przełomie roku podatkowego.
– A proszę mi wierzyć, że osoby, które to rozwiązanie stosują, to nie są jacyś wielcy biznesmeni, tylko osoby o średnich miesięcznych dochodach rzędu 7–10 tys. zł brutto. Wielu z nich samodzielnie utrzymuje rodzinę, a muszą jeszcze prowadzić działalność gospodarczą – mówi ekspertka. Jej zdaniem likwidacja dzisiejszego uproszczenia jest zaprzeczeniem wielokrotnych zapewnień Ministerstwa Finansów o ułatwieniach dla przedsiębiorców.

Wypełni fiskus

Zmiana ta wpisuje się jednak w inny plan Ministerstwa Finansów, którym jest wypełnianie zeznań podatnikom przez Krajową Administrację Skarbową. Idea jest taka, żeby to fiskus, a nie podatnicy, wypełniał zeznania roczne (podatnicy mogliby je co najwyżej weryfikować, zmieniać, uzupełniać).
W przyszłym roku KAS wykona tę usługę na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, rozliczających się na formularzu PIT-37 oraz osób uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. ze zbycia akcji – formularz PIT-38).
Zmiany w rocznych rozliczeniach przedsiębiorstw / Dziennik Gazeta Prawna
Za rok natomiast zeznania mają zostać wypełnione osobom prowadzącym działalność gospodarczą, rozliczającym się na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.
Zeznania wypełnione przez KAS będą dostępne (tylko w wersji elektronicznej) na portalu podatkowym już od 15 lutego.

Dopiero od 15 lutego

Samodzielne składanie zeznań już w styczniu straci też swój walor, jeśli idzie o szybki zwrot nadpłaty podatku. To z powodu innej zmiany – dotyczącej terminu składania zeznań rocznych. Przyzwyczailiśmy się, że jest to 30 kwietnia następnego roku. Sejm uchwalił natomiast, że będzie to okres od 15 lutego do 30 kwietnia. Jeśli więc nawet podatnik sam złożyłby zeznanie przed 15 lutego, to i tak będzie ono uznane za złożone w dniu 15 lutego, a nie wcześniej.
Ale uwaga: w 2019 r. zmiana ta nie będzie jeszcze dotyczyć przedsiębiorców. Będzie ona miała zastosowanie do dochodów za 2018 r. tylko, jeżeli:
  • były one osiągane za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów, o których mowa w art. 42a ustawy o PIT,
  • pochodziły one z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT.
W odniesieniu do przedsiębiorców zmiana terminu składania zeznań rocznych (z 30 kwietnia na okres od 15 lutego do 30 kwietnia) znajdzie zastosowanie dopiero do dochodów za 2019 r.
Za to już w 2019 r., w odniesieniu do wszystkich podatników, skrócony zostanie okres zwrotu nadpłaty – z trzech miesięcy do 45 dni – jeżeli zeznanie będzie złożone przez internet.
To oznacza, że przedsiębiorca, który w styczniu 2019 r. złoży elektronicznie zeznanie roczne za 2018 r., powinien dostać zwrot nadpłaty podatku w ciągu 45 dni, licząc od dnia złożenia zeznania.
PODATKI 2019 - wszystko co musisz wiedzieć o zmianach znajdziesz w serii książek dołączonych do Dziennika Gazety Prawnej10 i 11 grudnia Podatki 2019 cz. 1 i cz. 2. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej, PIT, CIT, VAT, ryczałcie, akcyzie i pozostałych podatkach 12 grudnia Rozliczenia podatkowe 2019.
Sprawdź na: https://www.gazetaprawna.pl/promocje3/podatki-2019