Na zgłoszenie wszystkich schematów podatkowych dokonanych po 25 czerwca br. będzie czas do końca czerwca 2019 r. Byłoby to trzy miesiące więcej, niż założył rząd w projekcie nowelizacji ustaw o PIT, CIT, ordynacji podatkowej.
Poprawka została zgłoszona wczoraj na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.
Zasadniczo projekt przewiduje m.in. wprowadzenie od 2019 r. obowiązku raportowania schematów optymalizacyjnych m.in. przez doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i innych tzw. promotorów. Jest to związane z wymogami dyrektywy DAC6.
Dyrektywa nakazuje, aby fiskus dowiedział się o schematach wdrażanych już po 25 czerwca 2018 r. (pisaliśmy o tym w artykule „Optymalizacje stały się bardziej ryzykowne”, DGP nr 121/2018).
Projekt nowelizacji polskich ustaw zakładał, że trzeba będzie to zrobić w ciągu trzech miesięcy od wejścia jej w życie, czyli do końca marca 2019 r. Poprawka przewiduje wydłużenie tego terminu do sześciu miesięcy. W konsekwencji ma też zostać wydłużony – z sześciu do dziewięciu miesięcy – termin dla podatników, którzy sami przekażą informacje szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Początkowo projekt nowelizacji polskich ustaw zakładał, że trzeba będzie poinformować szefa KAS tylko o schematach transgranicznych, które miały miejsce po 25 czerwca br. Wniesiona poprawka zakłada, że będzie to dotyczyć także krajowych schematów, ale rozpoczętych po 1 listopada 2018 r.
Podczas posiedzenia komisji negatywnie o zmianach wypowiadali się przedstawiciele doradców podatkowych, notariuszy i radców prawnych. Przedstawiciel tych ostatnich apelował o odstąpienie od obowiązku raportowania przez prawników związanych tajemnicą zawodową. Tłumaczył, że nie ma problemu z jej uchyleniem, gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy.
Wiceminister finansów Filip Świtała zapewnił, że MF zamierza wydać objaśnienia podatkowe, w których określi, jakich informacji oczekuje od profesjonalistów. Dodał, że do prac nad nimi zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji przepisów o PIT, CIT, ordynacji podatkowej i innych ustaw (druk sejmowy 2860) – rozpatrywany przez sejmową komisję finansów publicznych