Zakodowanie kart uprawniających do posiłków profilaktycznych oraz kontrola prawidłowości ich wykorzystania pozwalają korzystać ze zwolnienia z PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji. To wyłom w ukształtowanej linii interpretacyjnej, w której fiskus konsekwentnie nakazuje opodatkowanie kart na posiłki profilaktyczne.
Muszą je zapewniać pracodawcy zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r., Dz.U. nr 60 poz. 279). Wiele firm nie ma możliwości żywienia podwładnych w miejscu pracy, dlatego decyduje się na przekazywanie kart przedpłaconych, za które można samodzielnie kupować posiłki poza zakładem.
Reklama
Skarbówka uważa, że wydanie karty jest przychodem pracownika nieobjętym zwolnieniem z PIT. Karta nie daje bowiem pewności, że kupowane posiłki spełniają wymogi rozporządzenia. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Fiskus zmienia zdanie co do kart na posiłki profilaktyczne”, DGP nr 6/2019 r.
W sprawie, do której odniósł się dyrektor KIS, pracodawca zapewnił jednak, że z karty będzie można korzystać tylko na określonych zasadach. Pracownik nie będzie mógł wypłacić znajdujących się na niej środków, a wystawca kart zagwarantuje możliwość płatności nimi tylko w określonych punktach gastronomicznych i handlowych. Karty będą miały kod MCC (Merchant Category Code) – czterocyfrowe oznaczenie identyfikujące działalność prowadzoną przez akceptanta kart płatniczych. Wystawca wprowadzi też na karcie oznaczenie, że uprawnia ona tylko do nabycia posiłków profilaktycznych i napojów bezalkoholowych. Podmioty wydające żywność będą weryfikować, jakie posiłki, artykuły spożywcze i napoje nabywają uprawnieni.
Pracodawca dodał, że zamierza określić zasady korzystania z kart, a pracownicy będą musieli je zaakceptować i ich przestrzegać. Zamierza też wprowadzić wyrywkową kontrolę.
Dyrektor KIS zgodził się, że w tej sytuacji karty przedpłacone na posiłki profilaktyczne mogą być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 marca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.432.2018.4.ENB