Po sześciu latach minister finansów zmienił interpretację wydaną przez dyrektora izby skarbowej. O tym, jak ostatecznie rozliczyć transakcję, spółka dowiedziała się po 9 latach, z wyroku NSA.
W tej sprawie zmieniały się nie tylko stanowiska organów, ale i sądów. Uzasadniając orzeczenie NSA, sędzia Jan Rudowski podkreślił jego precedensowy charakter. Konkluzja tego wyroku nadal jednak nie jest oczywista dla ekspertów.
Chodziło o nabycie towaru spoza Unii Europejskiej do składu celnego, a następnie wywóz z tego składu do odbiorcy również spoza UE.