Będzie interpretacja ogólna w sprawie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów przez twórców – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Na konieczność jej wydania wskazywał w sierpniu ówczesny wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22980. Sygnalizowano w niej m.in. problem stosowania takich kosztów do wynagrodzeń pracowników naukowych (czy do całości wynagrodzenia, czy tylko wyodrębnionej części związanej z powstawaniem utworów).
Mimo zapowiedzi do tej pory wyjaśnienia się nie pojawiły. Resort nie wycofuje się jednak z planów wydania interpretacji ogólnej – wynika z odpowiedzi na nasze pytanie. Interpretacja będzie dotyczyć wszystkich pracowników wykonujących prace twórcze – nie tylko naukowców – oraz ich pracodawców.
Możliwość stosowania 50-proc. kosztów dotyczy pracy zarobkowej, do której mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Utwór może powstać również w ramach stosunku pracy. Wynagrodzenie pracownika może więc stanowić w części honorarium autorskie, do którego przysługują podwyższone koszty.