Podwyższone koszty zastosują również osoby prowadzące na uczelniach wyłącznie działalność dydaktyczną. Ma to zostać wprost zapisane w ustawie.
Taką zmianę zawiera poprawiony projekt nowelizacji m.in. ustawy o PIT, który dziś ma rozpatrzyć Stały Komitet Rady Ministrów. Chodzi o nowelę wypełniającą lukę powstałą z początkiem 2018 r. wskutek wprowadzenia do ustawy o PIT listy zawodów objętych 50-proc. kosztami uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9b ustawy o PIT).
Projekt ma przywrócić prawo do podwyższonych kosztów autorom literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcom gier komputerowych, niektórym tłumaczom i przedstawicielom innych zawodów. Nie pojawiły się w nim jednak poprawki dotyczące nauczycieli.
Z tego m.in. powodu w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów nie przyjęła projektu, tylko zdecydowała, że trzeba go doprecyzować. Dziś zmiany ma ponownie rozpatrzyć Stały Komitet RM.
„Przepis dotyczący 50-proc. kosztów uzyskania przychodów został doprecyzowany poprzez wskazanie, że dyspozycją przepisu objęte są również: działalność naukowa i prowadzona w uczelni działalność dydaktyczna” – informuje resort nauki i szkolnictwa wyższego. I dodaje, że stało się to wskutek uwagi zgłoszonej przez samego ministra.
Wątpliwości w tym zakresie pojawiały się jeszcze przed wejściem w życie zmian. Ministerstwo Finansów zapewniało, że nauczyciele akademiccy nadal będą mogli płacić podatek tylko od połowy przychodów, niezależnie od tego, czy wykonują działalność naukowo-dydaktyczną, jedynie naukową, czy tylko dydaktyczną. Warunkiem jest, żeby tworzyli dzieła objęte ochroną praw autorskich. Resort poinformował o tym w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej oraz w odpowiedzi na pismo rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacka Namieśnika (sygn. DD3.8223.361.2017), którą opublikowało MNiSW.
Jednak ani komunikat, ani odpowiedź na pismo nie mają charakteru objaśnień podatkowych, a więc nie dają podatnikom gwarancji ochrony.
Nie wiadomo, kiedy projektem powtórnie zajmie się rząd. Na razie nie znalazł się on w jutrzejszym porządku obrad RM.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizującej ustawy o PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym – dziś rozpatrzy go ponownie Stały Komitet Rady Ministrów