Twórca nie odliczy podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, jeśli prawa do utworu, który stworzył, od początku należały do pracodawcy – stwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadał programista, który w 2017 r. odbył w USA trzymiesięczne odpłatne praktyki zawodowe. W umowie z tamtejszym pracodawcą zobowiązał się stworzyć oprogramowanie. Czas jego pracy nie był ewidencjonowany i – jak sam to ujął – „panowała duża swoboda w określaniu godziny pracy czy przerwy na posiłek”. Przyjęto, w sposób dorozumiany, że każdy zatrudniony zajmuje się swoimi obowiązkami średnio przez 40 godzin tygodniowo. Mężczyzna wywiązał się ze swoich zadań i został za to odpowiednio wynagrodzony.
Podpisana przez niego umowa przewidywała wprost, że to pracodawca, a nie pracownik ma prawo do wszelkich stworzonych przez niego utworów.