Nowe sankcje za unikanie opodatkowania, exit tax, Twój e-PIT, Innovation Box itd. – lista zmian w podatkach, jakie wejdą w życie od początku przyszłego roku, wydaje się nie mieć końca. Podatnicy mają zaś niespełna dwa miesiące, aby przygotować się do nowych regulacji.

Rewolucja podatkowa 2019 już pewna

Parlament w ubiegłym tygodniu przyjął trzy ustawy zmieniające głównie podatki dochodowe (a także ordynację podatkową), a więc projekt upraszczający podatki (druk sejmowy nr 2854), uszczelniający je (druk nr 2860) oraz wprowadzający Twój e-PIT (zeznanie PIT-37 przygotuje skarbówka). Dodatkowo Senat przyjął już ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2848), która wprowadzi nową daninę od osób osiągających dochody powyżej 1 mln zł rocznie.
Zmiany przewidziane w tych wszystkich nowelizacjach obejmą znakomitą większość, o ile wręcz nie wszystkich podatników – zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Niestety przeważająca część wprowadzanych rozwiązań ich nie ucieszy. Do mniejszości należą korzystne regulacje, do których można zaliczyć:
  • wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej,
  • zmiany w rozliczaniu dochodu ze sprzedaży odziedziczonego domu lub mieszkania,
  • rozliczanie wierzytelności i pakietów wierzytelności,
  • ulgę Innovation Box,
  • uwzględnianie w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek,
  • wprowadzenie niższej, 9-proc. stawki CIT,
  • uporządkowanie zasad opodatkowania kryptowalut,
  • podwyższenie do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych (obecnie jest to 20 tys. euro, czyli ok. 86 tys. zł).
Tygodnik 2.11.2018 / GazetaPrawna.pl
Eksperci przyznają jednak, że nawet poszczególne elementy tych pozytywnych zmian mogą być niekorzystne dla podatników. Wprowadzenie niższej stawki 9 proc. dla małych podatników i rozpoczynających działalność wiąże się np. z nową możliwością utraty tej preferencji w trakcie roku.
Trudno też znaleźć eksperta, który potwierdziłby, że pakiet uchwalonych zmian jest zgodny z filozofią 3xP, o której mówi Ministerstwo Finansów, a więc przejrzystych, prostych i przyjaznych podatków. W niektórych przypadkach (np. nowy obowiązek raportowania schematów podatkowych) można wręcz mówić o przepisach będących antytezą powyższej reguły. Przepisy bywają bowiem trudne do zrozumienia nawet dla specjalistów.