Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych i fałszywych faktur w obiegu, oszczędność czasu i pieniędzy - zakłada ustawa o elektronicznym fakturowaniu, którą uchwalił we wtorek Sejm. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 18 kwietnia 2019 r.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 419 posłów, a czterech było przeciw. Teraz nowe przepisy trafią pod obrady Senatu.

Celem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, jest rozwijanie tzw. gospodarki cyfrowej, ograniczenie używania "papieru", a także oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych. Nowe rozwiązania mają umożliwić elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.

Ustawa przewiduje, że dla przedsiębiorców i jednostek publicznych zostanie uruchomiona specjalna platforma do obiegu faktur ustrukturyzowanych, z której będzie można bezpłatnie korzystać przez stronę internetową. Efektem tego rozwiązania ma być wzrost stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

Jak zaznaczył we wtorek w Sejmie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, "wsparcie w ramach projektu uwzględnia m.in. szkolenia dla jednostek publicznych, które są odbiorcami faktur, webinaria, ponad 160 spotkań z producentami IT nt. sposobów wdrożenia tego systemu".

Nowe regulacje, jak wyjaśnił, wynikają z przepisów UE i wpisują się w realizację rządowego programu od papierowej do cyfrowej Polski.

Zgodnie z unijną dyrektywą faktury elektroniczne dla zamówień publicznych będą miały odpowiedni format, co oznacza, że będzie to faktura ustrukturyzowana. Umożliwi to automatyczne przetwarzanie faktur przez systemy informatyczne, bez potrzeby uczestnictwa pracownika w tym procesie - w przeciwieństwie do faktur w formacie PDF czy papierowych, które wymagają ręcznego wprowadzania danych do systemu księgowego.

"Platforma elektronicznego fakturowania będzie służyć do przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych. Nowe narzędzie pozwoli też na przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z realizacją tych zamówień" - tłumaczył po przyjęciu projektu ustawy przez rząd wiceszef MPiT.

Nowe rozwiązania wprowadzają dla wykonawców możliwość wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Natomiast dla zamawiającego - obowiązek odbioru od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Jak wyjaśnił Kościński, "dla przedsiębiorców oznacza to skrócenie czasu obsługi transakcji, a w praktyce może pozwolić także na przyspieszenie terminów płatności". Dodał, że przed 1 sierpnia 2019 r. zamawiający nie będzie miał obowiązku przyjmowania przez platformę faktur o wartości poniżej 30 tys. euro.

Platforma elektronicznego fakturowania ma też umożliwić przesyłanie dokumentów nie tylko w kraju, ale również przy pomocy systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL - międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli. "Rozwiązanie to ułatwi polskim przedsiębiorcom uczestnictwo w zamówieniach publicznych organizowanych w innych krajach Unii Europejskiej" - wyjaśnił resort.

Według MPiT obowiązek e-fakturowania przełoży się na wzrost cyfryzacji sektora publicznego w Polsce i korzystnie wpłyną na rozwój systemu płatności bezgotówkowych.

Ustawa ma obowiązywać od 18 kwietnia 2019 r. (od tego dnia zamawiający będą musieli przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych).