Firmy, które płaciły w tym roku daninę za cały wiatrak, a nie tylko jego części budowlane, dostaną zwrot nadpłaty, ale oprocentowanie – tylko jeśli urząd nie zdąży ze zwrotem w terminie.
Możliwość ubiegania się o stwierdzenie nadpłaty dała nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1276). Zmieniła ona, i to z mocą wsteczną, zasady opodatkowania wiatraków. Daninę trzeba płacić jedynie od części budowlanych, a nie od całego obiektu wraz z urządzeniami mechanicznymi.
Zmiana weszła w życie 30 czerwca br., ale z mocą od 1 stycznia br. W efekcie firmy, które płaciły podatek od całego wiatraka, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Jednak, jak przyznaje dr hab. Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, zasadniczo nie należą im się odsetki za ten okres.

Dwa lub trzy miesiące

Zasadą jest, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej muszą złożyć do 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok i na tej podstawie opłacać go co miesiąc do urzędu gminy. Chcąc więc ubiegać się teraz o zwrot nadpłaty, muszą złożyć korektę deklaracji rocznej.
Gminny organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) ma na załatwienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty dwa miesiące. W tym czasie, jak wyjaśnia Rafał Dowgier, organ wydaje decyzję o stwierdzeniu nadpłaty. Może jej nie wydawać, jeśli korekta nie budzi jego wątpliwości.
Dodaje, że na zwrot pieniędzy organ ma kolejne 30 dni (art. 77 par. 1 pkt 2 ordynacji). Jeśli zwróci pieniądze w terminie, to nie ma żadnego oprocentowania.
– Dopiero gdy organ nie zwróci nadpłaty w terminie, podatnikowi będą się należeć odsetki – mówi Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i wspólnik w Thedy & Partners.
W efekcie – jak wyjaśnia ekspert – jeżeli organ nie wyda decyzji i nie zwróci nadpłaty w ciągu dwóch miesięcy, to po upływie tego okresu podatnik może liczyć również na odsetki. Natomiast jeśli urząd wyda decyzję, to odsetki można naliczyć po upływie w sumie trzech miesięcy (dwa miesiące ma organ na stwierdzenie nadpłaty i 30 dni na jej zwrot).

Wyzerowanie podatku

Michał Nielepkowicz przypomina, że właściciele wiatraków, którzy nadpłacili podatek, mogą też wnioskować o zaliczenie nadpłaty na poczet kolejnych rat podatku od nieruchomości, jakie pozostały do zapłaty do końca tego roku.
– Gmina z pewnością będzie bardziej zainteresowana zaliczeniem nadpłaty na poczet kolejnych rat niż zwrotem pieniędzy na konto podatnika w trakcie roku – uważa ekspert.
Co, jeśli kwota stwierdzonej nadpłaty będzie wyższa niż suma podatku za cały 2018 r.? – Wtedy przedsiębiorca może zdecydować się na przeznaczenie nadwyżki na poczet podatku za 2019 r. – mówi Michał Nielepkowicz.