Wydatki doradcy podatkowego na integrację z kolegami po fachu mają charakter reprezentacyjny i nie mogą być odliczone od przychodu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Prawnik, którego dotyczył wyrok, planował uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez samorządy zawodowe doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Każda taka impreza miała być odpłatna. Wiązałaby się m.in. ze wspólnym zwiedzaniem miejscowości, zajęciami sportowymi, grami czy wspólnymi posiłkami. Doradca uważał, że opłaty za uczestnictwo w spotkaniach pomniejszą przychód z prowadzonej działalności. We wniosku o interpretację przekonywał, że w trakcie wyjazdów wymieni się doświadczeniem zawodowym z innymi prawnikami, nawiąże nowe kontakty i zyska szansę na zlecenia w innych miejscowościach. Wszystko to przełoży się na zwiększenie jego przychodów – podkreślał. Nie przekonał jednak dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ten był zdania, że wydatki doradcy na integrację z kolegami po fachu mają charakter reprezentacyjny, nie można ich więc odliczyć od przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT).
Dyrektor KIS nawiązał do wyroku NSA z 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11). Wynika z niego, że reprezentacja to każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów w celu budowania korzystnego wizerunku. Zdaniem dyrektora KIS taki właśnie charakter ma uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych specjalistów, gdzie każdy z nich będzie chciał w jak najlepszy sposób zaprezentować swoje umiejętności zawodowe.
Doradca podatkowy zaskarżył interpretację do szczecińskiego WSA. Zwrócił uwagę, że nie bierze udziału w spotkaniach integracyjnych po to, by budować swój wizerunek, lecz aby pozyskać nowe kontakty do osób z branży, z którymi mógłby nawiązać współpracę. – To oznacza, że nie ma mowy o wydatkach reprezentacyjnych – twierdził.
WSA zgodził się jednak z fiskusem. Zdaniem sądu związek pomiędzy wydatkami na integrację prawników a ich przychodem firmowym jest zbyt odległy. W ślad za fiskusem uznał też, że spotkania specjalistów mają charakter reprezentacyjny, zatem nie mogą być kosztami uzyskania przychodu.
Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Szczecinie z 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 1023/18.