Można odjąć podatek naliczony w cenie usług doradczych, poniesionych w związku z planowanym przejęciem innej firmy, nawet jeśli nie doszło ono do skutku – orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE.
Wyrok dotyczył wprawdzie rozliczeń w Irlandii przewoźnika lotniczego Ryan air, ale może mieć duże znaczenie dla polskich podatników.
Ryanair próbował przejąć w 2006 r. irlandzkiego przewoźnika. Do przejęcia ostatecznie nie doszło z uwagi na przepisy prawa konkurencji, ale Ryanair poniósł już znaczące koszty doradztwa i innych usług związanych z planowanym przejęciem. Gdy odliczył VAT wynikający z otrzymanych faktur, spotkało się to ze sprzeciwem irlandzkich organów podatkowych.