Projekt nowej ustawy Ordynacji podatkowej to jest cegła, a jeśli zgodnie z Konstytucją Biznesu mamy tworzyć prawo krótkie i zrozumiałe to przynajmniej o połowę należy Ordynację podatkową odchudzić - mówił w środę Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

W środę, z udziałem Abramowicza, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

"Zgodnie z Konstytucją Biznesu mamy tworzyć prawo proste, krótkie i zrozumiałe. Projekt ordynacji podatkowej to jest cegła, dwie cegły. Liczy 130 stron aktu i 500 stron uzasadnienia. Jak się go bierze pod rękę to jest tak ciężki, że do dołu ciągnie" - mówił Abramowicz. Podkreślił, że jeżeli mamy zmierzać ku upraszczaniu prawa to przynajmniej o połowę "należy Ordynację podatkową zmniejszyć".

Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że temat ordynacji nie istnieje w świadomości przedsiębiorców. "Jeżeli tak będziemy robili, to znowu wejdzie w życie prawo, które będzie stanowione według zasady: wszystko o nas bez nas" - przestrzegał.

Reklama

Abramowicz zachęcał obecnych na sali przedsiębiorców, by "wgryźli się w tę cegłę". "Może nam się uda z niej zrobić pół cegły. Ale to od państwa zależy. Ta ordynacja ma wejść w życie w 2020 roku, Ministerstwo (Finansów - PAP) deklaruje chęć dialogu" - mówił.

Reklama

Biuro rzecznika zadeklarowało pomoc w procedowaniu nowych przepisów. "Spróbujmy zrobić coś dobrego z tej ordynacji. Bo, chyba, postulat wyrzucenia jej do kosza, który jest obecny w przestrzeni publicznej nie jest dobry. Jak ją wyrzucimy do kosza to następne trzy, cztery lata pracy nad nową. A czy przedsiębiorcy mają czas czekać? Myślę, że nie" - podkreślił.

Jak wyjaśnił PAP Abramowicz, Rada Przedsiębiorców została powołana po to, by konsultować z całym środowiskiem przedsiębiorców projekty ustaw, które spływają do Rzecznika MŚP z Sejmu, albo z rządu, a także przedstawiać Sejmowi, rządowi projekty ustaw, które mają pomóc w zmienianiu na korzyść rzeczywistości gospodarczej w Polsce. "Postanowiłem, że nie będę tego robił sam, tylko właśnie w oparciu o szeroką Radę.

Do Rady, jak powiedział, może przystąpić każde stowarzyszenie: lokalne, fundacja, związek przedsiębiorców. "Dzisiaj mamy ponad 60 takich organizacji" - zaznaczył.

Podczas pierwszego posiedzenia Rada Przedsiębiorców zajmowała się np. propozycjami zmian w projekcie nowej ustawy Ordynacja podatkowa, która jest obecnie na etapie konsultacji. Zaznaczył, że do istniejącego projektu jest "szereg krytycznych uwag ze strony środowiska przedsiębiorców".

Inne poruszane podczas pierwszego posiedzenia Rady tematy to naruszanie zasad Konstytucji Biznesu w postaci klauzuli pewności prawa i zasady co nie jest zabronione jest dozwolone. "Część urzędników nadal uważa, że (...) ta Konstytucja to tylko polityczne deklaracje. Otóż tak nie będzie" - deklarował.

Rada dyskutowała też na temat potrzeby wprowadzenia abolicji dla płatników składek ZUS będących mikro lub małymi przedsiębiorcami. Jak przypomniał Abramowicz, w poprzednich latach z powodu ryczałtowego ZUS-u wiele małych firm, głównie jednoosobowych popadło w kłopoty, nie mając pieniędzy na zapłacenie składek ZUS. "Dzisiaj eksmituje się ich z mieszkań, prowadzone są przeciw nim postępowania. Nie jest to w interesie państwa, aby to dalej trwało. Wydaje się, że powinna być taka abolicja ZUS-owska uchwalona" - ocenił.

Rzecznik MŚP wskazał też na potrzebę pilnej zmiany systemu szkolenia zawodowego w Polsce, bo przedsiębiorcy narzekają, że nie ma wykwalifikowanych pracowników. "Nasz system produkuje magistrów-bezrobotnych, którzy po skończeniu studiów są sfrustrowani, bo nie są poszukiwani na rynku pracy. A tymczasem brakuje fachowców" - powiedział.

Abramowicz zapowiedział powołanie branżowych grup roboczych ds. handlu i transportu oraz "grupy ścisłej do konsultacji bieżących", w skład której wejdą przedstawiciele dużych, reprezentatywnych organizacji przedsiębiorców w Polsce.

Rzecznik zadeklarował, że tematy poruszane podczas posiedzenia Rady Przedsiębiorców nie zostaną "odłożone do szafy". "Będziemy wypracowywać pewne rozwiązania: albo wysyłać do rządu sygnały, że coś jest nie tak, albo będziemy wnioskowali o ukaranie urzędników nie stosujących się do Konstytucji Biznesu. Będziemy działali jako biuro Rzecznika aż do pozytywnego załatwienia tych spraw" - przekonywał.

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczników Małych i Średnich Przedsiębiorców ma się zbierać nie rzadziej niż co dwa miesiące.