Fiskus będzie mógł samodzielnie określać wartość kupowanego lub darowanego majątku, a po opinię biegłego sięgnie tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Przepisy w ogóle nie będą już mówić o braniu pod uwagę wyceny podatnika, choć w razie sporu fiskus nie powinien jej ignorować.
Takie będą skutki planowanego uchylenia przepisów dotyczących ustalania wartości majątku na potrzeby rozliczenia PCC lub podatku od spadków i darowizn. Zastąpią je ogólne zasady ustalania wartości rynkowej, zawarte w nowej ordynacji podatkowej (projekt na etapie konsultacji). Dziś zróżnicowane przepisy w tym zakresie można znaleźć w kilku ustawach podatkowych. Stworzenie ogólnych zasad to uproszczenie, ale może mieć negatywne skutki (te dotyczące PIT opisaliśmy w artykule „Skarbówka częściej podważy cenę sprzedaży auta lub domu”, DGP nr 153/2018).