Od 1 kwietnia 2019 r. firmy, które oferują indywidualnym klientom usługi sprzątania, przewozu pasażerów rikszą i dorożką oraz spływu Dunajcem, będą musiały wystawić paragony. Dotyczy to przedsiębiorców kontynuujących świadczenie usług i tych, którzy je dopiero rozpoczynają. Obowiązek taki wynika z projektu rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2019 r. W odróżnieniu od obecnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2454) nowe rozporządzenie będzie obowiązywało przez dwa lata.
Z załącznika do projektowanego rozporządzenia, który określa usługi wyłączone z ewidencji na kasie fiskalnej, znikną cztery dotychczasowe pozycje. Chodzi o:
  • transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (obecnie poz. 17 załącznika),
  • usługi związane z utrzy maniem porządku w bu dynkach (obecnie poz. 30 załącznika),
  • przyjmowanie przez rewizorów należności związanych z usługami przewozu, m.in. osób – również opłat dodatkowych (obecnie poz. 43 załącznika),
  • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich (obecnie poz. 48 załącznika).
Do części usług wymienionych w załączniku zostanie dodany warunek uprawniający do zwolnienia z ewidencji. Będzie można z niego skorzystać tylko wtedy, gdy obrót w całości będzie udokumentowany fakturą. Na przykład będzie tak w przypadku dostawy energii elektrycznej, wody w postaci naturalnej, wywozu śmieci, dostawy towarów w systemie wysyłkowym.
Nowe rozporządzenie będzie zawierało też analogiczne przepisy do tego obecnego. Tak jak dziś prawnicy, doradcy podatkowi i lekarze będą musieli stosować kasy fiskalne, jeżeli świadczą usługi indywidualnym klientom. Skorzystają ze zwolnienia tylko wtedy, gdy porozumiewać się będą z klientem na odległość lub wyniki ich pracy będą mu przesyłane w ten sposób. Ponadto płatności za ich usługi będą musiały trafiać na konto bankowe lub SKOK albo będą musiały zostać uiszczone za pośrednictwem poczty.
W kolejnych dwóch latach paragony będą musieli wystawiać też m.in. wszyscy fryzjerzy, taksówkarze, mechanicy. Tak samo będzie w przypadku kosmetyczek, a także osób, które sprzedają sprzęt fotograficzny, perfumy i wody toaletowe.
W rozporządzeniu pozostanie też dotychczasowy limit 20 tys. zł obrotu pozwalający części przedsiębiorców na zwolnienie z obowiązku stosowania kas.
Mimo zapowiedzi Ministerstwo Finansów nie powróciło do propozycji objęcia kasami fiskalnymi kantorów. W tym roku resort wprowadził ten obowiązek dla punktów wymiany walut, ale po publikacji DGP wycofał się z tego – zapowiadając, że poprawi te regulacje.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w konsultacjach.