Kto na imprezach plenerowych udostępnia dmuchane zjeżdżalnie, zamek, tor przeszkód, trampolinę itp. urządzenia, musi mieć kasę fiskalną, bez względu na obrót – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Podatnik, który zadał pytanie, twierdził, że w tej sprawie nie udało mu się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi ani w urzędzie skarbowym, ani na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Sam uważał, że należy mu się zwolnienie z obowiązku stosowania kasy z uwagi na limit obrotów (20 tys. zł rocznie). Podkreślał, że nie pobiera opłat wstępu na teren, na którym stawia urządzenie. Nie świadczy więc usługi w zakresie wstępu do parku rozrywki czy wesołego miasteczka. Pobiera jedynie kilkuzłotową opłatę za wejście dziecka na konkretny dmuchawiec, a zabawa trwa parę minut.
Dyrektor KIS nie miał jednak wątpliwości, że przedmiotem sprzedaży są usługi związane z rozrywką i rekreacją. Stwierdził, że opłaty pobierane za korzystanie z dmuchawców są tożsame z „opłatą w zakresie wstępu”. Po jej uiszczeniu można bowiem korzystać z określonych atrakcji. W ocenie organu podatnik świadczy więc usługi w zakresie sprzedaży biletów wstępu do parku rozrywki.
Dyrektor KIS przypomniał, że zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej nie ma zastosowania, gdy podatnik świadczy usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne (par. 4 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dz.U. z 2017 r. poz. 2454 ze zm.). Podatnik musi zatem ewidencjonować taką sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej bez względu na swój obrót. Nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 października 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.562.2018.3.MN