Kontrolowany będzie miał dwa wyjścia: albo zgodzi się z organem i tym samym zamknie sobie drogę do sądu, albo wejdzie w spór, ryzykując odsetkami za zwłokę i sankcją karną.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który wpłynął już do Sejmu (druk sejmowy nr 2905). Do ustawy o KAS ma zostać dodany przepis, który będzie uniemożliwiał cofnięcie skutków kontroli celno-skarbowych. Eksperci mówią krótko – to szantaż.
Zmiana może zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku, bo nowelizacja ma zasadniczo wejść w życie już po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.