Nie można odzyskać akcyzy od samochodu wywiezionego za granicę, jeśli wcześniej był on czasowo dopuszczony do ruchu w naszym kraju – orzekł WSA w Poznaniu.Pytanie zadał przedsiębiorca, który po sprowadzeniu samochodów osobowych z zagranicy zarejestrował je czasowo w Polsce, a następnie wywiózł za granicę. Wtedy też złożył do urzędu skarbowego wniosek o zwrot zapłaconej daniny.
Reklama
Naczelnik urzędu odmówił jednak zwrotu. Wskazał, że zgodnie z art. 107 ustawy o podatku akcyzowym prawo do zwrotu przysługuje tylko przy wywozie za granicę samochodów niezarejestrowanych wcześniej w Polsce, zgodnie z prawem o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). Skoro auta były czasowo zarejestrowane w naszym kraju, to zwrot jest wykluczony – stwierdził.
WSA w Poznaniu zgodził się jednak z fiskusem, że warunkiem zwrotu akcyzy jest niezarejestrowanie pojazdów. Skoro przedsiębiorca czasowo zarejestrował samochody na podstawie art. 74 prawa o ruchu drogowym, to nie przysługuje mu zwrot akcyzy.
Na potwierdzenie WSA przywołał wyrok NSA z 21 lutego 2018 r. (sygn. akt I GSK 702/16).
Wyrok WSA jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Poznaniu z 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Po 284/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia