W 2019 r. stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego pozostanie na dotychczasowym poziomie 1 zł za litr – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Jednak dzięki zmianom w ustawie o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk sejmowy 2914) rolnicy odzyskają więcej.
Od 2019 r. podwyższony zostanie bowiem – z 86 do 100 – wskaźnik potrzebny do wyliczenia maksymalnego rocznego zwrotu dla prowadzących uprawy. Bez zmian pozostanie natomiast stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego. Tak jak dotychczas będzie wynosić 1 zł/l.
Reklama
To oznacza, że w przyszłym roku producenci rolni będą mogli odzyskać nie więcej niż kwotę wynikająca z przemnożenia: 1 zł/l, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku).
Zostanie też wprowadzony limit zwrotu dla hodowców. Będzie on wynosił iloczyn: 1 zł/l, liczby 30 oraz średniorocznej liczy bydła w poprzednim roku.
Jeżeli więc rolnik ma 10 ha użytków rolnych, to w 2019 r. maksymalnie będzie mógł odzyskać 1000 zł (100 × 10 ha) akcyzy.
Limity obliczane na nowych zasadach będą dotyczyć wniosków składanych od 1 lutego 2019 r. Można w nich uwzględnić faktury zebrane między 1 sierpnia 2018 r. a 31 stycznia 2019 r.
Zasadniczo bowiem o zwrot podatku można się ubiegać dwa razy w roku – w lutym i w sierpniu. W obu przypadkach podstawą są faktury z sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Zatem w kolejnym terminie – do końca sierpnia 2019 r. o zwrot akcyzy będą mogli ubiegać się ci rolnicy, którzy kupią olej napędowy między 1 lutego a 31 lipca 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – w konsultacjach.