Nawet jeśli nieruchomość trafia nieodpłatnie w ręce wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą, spółka musi uregulować VAT, skoro go odliczyła – orzekł NSA.
Spór toczyła spółka z o.o., która miała zostać zlikwidowana. Jej majątek miał przejść w ręce wspólników. Była nim nieruchomość, przy nabyciu której spółka odliczyła VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał więc, że przekazanie nieruchomości wspólnikom będzie opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że VAT jest należny, gdy podatek został odliczony, a towar jest przekazywany w szczególności na cele osobiste lub jako darowizna. Fiskus przypomniał, że przepis ten ma na celu zrównoważenie sytuacji zwykłych konsumentów, którzy płacą VAT w cenie towarów, i przedsiębiorców, którzy go odliczają, a potem zaczynają wykorzystywać towar do celów osobistych.
Reklama
Spółka uważała jednak, że art. 7 ust. 2 nie może mieć zastosowania w jej sprawie. Argumentowała, że nie będzie to wydanie na cele osobiste, bo nieruchomość znajduje się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i w związku z tym musi być wykorzystywana do działalności gospodarczej. Taki był zresztą zamiar wspólników.
Przekonywała również, że nie będzie to darowizna, bo podział majątku likwidacyjnego będzie naturalną konsekwencją likwidacji, niezależną od woli spółki.
Zwracała też uwagę, że art. 7 ust. 2 mówi o czynnościach dokonanych przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W tej sprawie – jak podkreślała – tak nie będzie, bo majątek będzie przekazany przez likwidatorów, a nie spółkę, i nie w ramach działalności, tylko wskutek likwidacji.
Sądy administracyjne zgodziły się z fiskusem. Zarówno WSA w Lublinie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny orzekły, że VAT jest należny na podstawie art. 7 ust. 2. Za bez znaczenia uznały to, że majątek otrzymany przez wspólników będzie im służył do działalności opodatkowanej, jak też to, że zostanie on przekazany wskutek wykonania obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych.
Liczy się to, że majątek zostanie przekazany przed wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, a likwidatorzy będą działać jedynie w jej imieniu.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 11 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1785/16.