Przedsiębiorca wynajmujący domy turystom na krótki termin i zapewniający im usługi pomocnicze, np. wyżywienie, może płacić VAT tylko od swojej marży – uznał rzecznik generalny unijnego trybunału.
Opinia rzecznika dotyczyła niemieckiej spółki podnajmującej krótkoterminowo swoim klientom domy w rejonach turystycznych Niemiec, Austrii i Włoch.
Najemcy mogli liczyć na wiele dodatkowych usług np. sprzątanie nieruchomości, wyżywienie itp. Spółka uważała, że może rozliczać się z fiskusem w ramach procedury marży tak jak biura turystyczne. Dzięki temu VAT płaciłaby tylko od różnicy między kwotą otrzymaną od klienta a ceną netto, za którą sama nabyła towary lub usługi. Sądziła też, że podatek może płacić według obniżonej stawki właściwej dla usług zakwaterowania w obiektach turystycznych. Nie zgodził się na to niemiecki fiskus. Uznał że samo udostępnianie wakacyjnych nieruchomości to zbyt mało, aby mieć prawo do rozliczania się jak biura podróży. Problemu nie rozstrzygnęły także niemieckie sądy, które poprosiły o pomoc Trybunał Sprawiedliwości UE. Rzecznik generalny TSUE w wydanej opinii częściowo stanął po stronie spółki. Stwierdził, że ma prawo rozliczać się według procedury marży. Jednak w takim wypadku straci prawo do stosowania obniżonej stawki VAT właściwej dla usług zakwaterowania w hotelach i innych obiektach wypoczynkowych.
Opinia rzecznika generalnego z 5 września 2018 r., sygn. akt C-552/17