Ministerstwo chce zachęcać firmy do finansowania działalności ze środków wspólników (dopłaty) i z zysk u przekazywanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy.Będzie można odliczać od przychodów fikcyjne oprocentowanie – takie, jakie można byłoby odjąć, gdyby pożyczyć pieniądze na zewnątrz. Tę nową ulgę w CIT resort zaproponował w projekcie nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ordynacji podatkowej.